สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2023-09-26 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB2 วัน121,471141redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Deep In Love [WAV]
2023-07-16 13:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
553.47 MB2 เดือน52,66351redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2023-07-16 04:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB2 เดือน466120redreqour
[Chinese Music] Lin Ye - Moonlight Serenade DTS-ES [WAV]
2023-07-07 13:47:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
497.55 MB2 เดือน1590430redreqour
[Chinese Music] VA - The Best Mezzo-Sopranos · Greatest Alto Singers In China [WAV]
2023-07-06 01:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.03 MB3 เดือน32,02650redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - Suixin Stone HQCDⅡ [WAV]
2023-07-05 20:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.98 MB3 เดือน147,43550redreqour
[Chinese Music] Han Bao Yi - Gold Sweet Song Album Infatuation Love [WAV]
2023-06-19 11:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
503.22 MB3 เดือน451120redreqour
[Chinese Music]Lily Chan - Sings Teresa Live In Hong Kong AQCD [WAV]
2023-06-03 12:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
572.92 MB4 เดือน484220redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love DTS-ES [WAV]
2023-06-01 14:49:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.00 MB4 เดือน142,34080redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Once Again Taste DTS-ES 2CD [DTS]
2023-05-30 15:47:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB4 เดือน3860230redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Huge Sky DSDH [WAV]
2023-05-29 03:19:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.73 MB4 เดือน41,61130redreqour
[Chinese Music] Wei Xin Yu - Chinese Painting and Calligraphy DTS-ES [WAV]
2023-05-29 03:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
639.41 MB4 เดือน1852510redreqour
[Chinese Music] Zhou Xuan - On The Waterside DSD [WAV]
2023-05-23 02:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.99 MB4 เดือน41,97450redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Permanent Voice 3 DSD [WAV]
2023-05-06 20:31:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
466.63 MB5 เดือน352740redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2023-04-21 04:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB5 เดือน264,81920redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2023-04-04 03:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB6 เดือน545420redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2023-03-10 17:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB7 เดือน350550redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 2 DTS [WAV]
2023-03-10 06:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
685.33 MB7 เดือน1786610redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Lotus DSD [WAV]
2023-03-08 10:38:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
496.30 MB7 เดือน51,56440redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Top Ten Chinese Songs II DTS-ES [WAV]
2023-02-27 05:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.82 MB7 เดือน1577940redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Every Night DSD [WAV]
2023-02-21 02:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.95 MB7 เดือน45,04890redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - Burning Love DSD [WAV]
2023-02-18 11:19:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.68 MB7 เดือน1475610redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Purple Tone Quiet Rhyme DSD [WAV]
2023-02-15 19:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
474.26 MB8 เดือน348360redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Tenderness Minor DSD [WAV]
2023-02-10 03:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
619.02 MB8 เดือน1776020redreqour
[Chinese Music] Zhao - Bass Vocal (Purple silver alloy) AQCD [WAV]
2023-01-26 04:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.96 MB8 เดือน41,72450redreqour
[Chinese Music] Tong Li - King of Listeners No.1 (Cantonese Version) DSD [WAV]
2023-01-18 03:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.06 MB9 เดือน161,72131redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Power DTS-ES [WAV]
2023-01-18 03:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.78 MB9 เดือน1822101redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2023-01-18 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB9 เดือน658110redreqour
[Chinese Music] Sarah Brightman - Moon Light Goddess DTS-ES 2CD [WAV]
2023-01-18 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.38 GB9 เดือน3642510redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Top Ten Chinese Gold Songs DTS-ES [WAV]
2022-12-25 00:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
537.60 MB9 เดือน141,97731redreqour
[Chinese Music] VA - Teresa Teng Memorial Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2022-12-21 10:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.61 MB10 เดือน61,70700redreqour
[Chinese Music] Tang Dai Wei - Encountor [WAV]
2022-11-04 06:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.39 MB11 เดือน348710redreqour
[Chinese Music] A Mu Gu Leng - Princess of Himalaya DSDH [WAV]
2022-11-02 14:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
630.56 MB11 เดือน1850710redreqour
[Chinese Music] Bai Xue - Bile Lips Snow Child [WAV]
2022-10-19 17:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.75 MB1 ปี326110redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - A Dream DSD [WAV]
2022-10-19 17:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.99 MB1 ปี394010redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song DSD 4CD [WAV]
2022-09-22 12:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.65 GB1 ปี192,03440redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Dream Of Jiangnan DSD [WAV]
2022-09-22 03:33:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.79 MB1 ปี41,92040redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend DSD [WAV]
2022-08-28 01:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.56 MB1 ปี368310redreqour
[Chinese Music] VA - 2007 Ten Big Fever The Photograph Record DSD [WAV]
2022-08-25 13:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.15 MB1 ปี152,82230redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend II DSD (test disc not for sale) [WAV]
2022-08-25 02:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.84 MB1 ปี481530redreqour
[Chinese Music] Loulan - Fantastic Call SQCD [WAV]
2022-08-25 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.42 MB1 ปี345100redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Sing Left My Mother To Me [WAV]
2022-08-24 20:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.48 MB1 ปี528400redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Listen · Live 2018 2CD [WAV]
2022-07-02 22:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
847.01 MB1 ปี829700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - I Love You So Much DSD [WAV]
2022-06-13 17:34:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.52 MB1 ปี51,04410redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Memoirs [WAV]
2022-06-04 08:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.82 MB1 ปี479410redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Perfect Woman Flower 2CD [WAV]
2022-05-31 13:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.74 GB1 ปี4675710redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Love HQCD [WAV]
2022-05-10 03:17:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
448.87 MB1 ปี468630redreqour
[Chinese Music] Cheng Lin - Greater Than Gold [WAV]
2022-04-19 07:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.35 MB1 ปี51,13210redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2022-04-12 17:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB1 ปี51,83810redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.38 2CD [WAV]
2022-03-27 12:57:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB1 ปี895710redreqour